Technologie tisku

Ofsetová technologie:

Černobílá i barevná včetně plošného i parciálního laku. Tato technologie je vhodná pro vyšší
náklady tisku. Tradiční způsob tvorby tiskových forem osvitem přes filmy (CTF) jsme nahradili za moderní (CTP), pro
který stačí podklady k tisku v PDF. Maximální formát strojů je 650 x 480 mm.


Digitální technologie:

Černobílá i barevná. Umožňuje tisk již od jednoho kusu přímo z počítače. Podklady pro tisk v
tiskovém PDF. Maximální formát je 450 x 320 mm.


Knihtisková technologie:

Umožňuje provádět rýhování, perforování, výsek a ražbu.